Stichting Houtzagerij Nooit Gedacht

Is gestopt met haar activiteiten

Stichting Houtzagerij Nooitgedacht is opgeheven


Voor ons is de tijd gekomen om te stoppen met het project rondom Houtzagerij Nooit Gedacht hieronder zal ik uitleggen uitleggen waarom wij als bestuur tot dit besluit zijn gekomen.
Het idee om met deze houtzagerij iets te gaan doen lag bij ons puur vanuit een ideologische kijk op het leven, onze bedoeling van het hele project was dat wij middels deze houtzagerij jonge mensen iets wilde laten zien en beleven wat hun kijk op het leven zou doen veranderen.
Niet alleen het op ambachtelijke wijze zagen van hout en er uiteindelijk een product van maken maar meer nog om ze te laten beleven dat niets vanzelfsprekend is in het leven. Ze de liefde voor de natuur te laten inzien, ze het respect bij te brengen dat een boom niet allen maar een grondstof is om planken van te zagen maar meer is dan dat.

In onze huidige tijd waarbij hout in grote hoeveelheden bij de bouwmarkten te koop ligt en het in grote getale geproduceerd wordt zonder het besef wat er allemaal aan vooraf gaat en de vanzelfsprekendheid dat het er allemaal maar gewoon is maakte dat ik bij dit project een mooie kans zag om de jeugd van dat besef bij te brengen. We hebben het in onze huidige maatschappij over duurzaamheid maar wat is duurzaamheid eigenlijk, duurzaamheid is in onze optiek dat je het besef hebt dat je de grondstoffen die voorhanden zijn niet roekeloos gebruikt maar dat er het gevoel moet zijn dat het iets bijzonders is.
Een goed voorbeeld is dan ook het hout zagen zoals men dat vroeger deed, in tegenstelling tot nu waarbij het moment waarop een boom wordt gekapt en tot planken gezaagd in de schappen ligt bijzonder kort is, alles moet sneller en efficiënter, want er moet geld verdient worden ongeacht de kwaliteit, vroeger duurde het proces drie tot vier jaar voor er een plank van goede kwaliteit was geproduceerd.

Ons  idee was dan ook om jonge mensen het gevoel van trots te geven om een fantastisch eindresultaat te krijgen na jaren van geduld en hard werken, dit was voor ons de primaire reden om met dit project bezig te gaan, buiten het feit dat dit een prachtig rijksmonumentaal complex is. Zagen wij in dit project een mooie samenkomst van een werkend museum in al haar facetten maar ook een uitgelezen kans om jongeren een positieve duw in de rug te geven, ze te leren dat ze trots kunnen zijn op wat ze kunnen bereiken.
Houtzagerij Nooit gedacht was in onze ogen meer dan een rijksmonument, wij zagen de houtzagerij ook als een nieuw begin en nieuwe kansen voor heel veel mensen.
Wij beseffen ons na het laatste gesprek met burgemeester Kuin dat onze ideologie wat dit project betreft geen voedingsbodem zal vinden en dat andere belangen op dit belangrijker zijn. Wij zijn juist van mening dat onze huidige tijd vraagt om buiten gebaande paden te treden en mogelijkheden op te zoeken daar waar ze volledig onmogelijk lijken, geld blijft een hekel punt en noopt vaak tot oplossingen die meer instant zijn dan dat ze uiteindelijk duurzaam zijn.

In dit licht ben ik met mijn medebestuursleden tot het besluit gekomen om niet verder te participeren in het Nooit Gedacht project en met pijn in ons hart een punt achter de stichting te zetten en de houtzagerij definitief los te laten en daarmee komt er een einde aan Stichting Houtzagerij Nooit Gedacht.

Wij bedanken onze donateurs en sympathisanten die het mede mogelijk hebben gemaakt dat de stichting als rechtspersoon heeft kunnen blijven functioneren. Naast donaties in de vorm van geld hebben we onder meer ook gereedschappen en andere attributen van mensen ontvangen om later ten toon te stellen in het toekomstige museum. Wij komen hierbij onze belofte na om deze spullen een goed heenkomen te bieden bij een ander museum, zodra dit is geregeld zal ik dit op deze site vermelden. 

In het bijzonder wil ik Leo Hardus bedanken voor zijn onophoudelijke enthousiasme en voor het vertrouwen wat hij had in onze stichting, 

Het saldo op de rekening van de stichting zal door mij als voorzitter eigenhandig worden aangevuld om de website nog een aantal maanden in de lucht te houden alvorens ook hier de stekker uitgaat.

Namens de stichting,


Johan Peter ten Hoeve- van Leeuwen

Voorzitter


 N.B. mocht u na het bovenstaande te hebben gelezen nog vragen hebben, op de volgende pagina vind u nog onze contactgegevens

 

 

E-mailen
Bellen